Yhtiökokouksen moderointi

Yhtiökokous järjestetään yhä useammin joko hybridikokouksena tai liki täysin sähköisenä. Hybridikokouksessa mahdollistetaan osallistuminen sekä paikan päällä kokoustilassa että sähköistä järjestelmää käyttäen. Hyvin järjestetyssä hybridikokouksessa esimerkiksi äänestäminen suljetulla lippuäänestyksellä on mahdollista osallistumistavasta riippumatta. Samoin on mahdollista keskustelu etäosallistujien ja paikan päällä olijoiden välillä.

Ulkopuolinen moderaattori vapauttaa teknologiasta

Kotilon osaava moderaattori vapauttaa isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen keskittymään kokouksen kulkuun erilaisten teknisten järjestelmien sijaan. Moderaattori opastaa niin etäosallistujia kuin paikan päällä olijoita järjestelmän käyttämisessä, etenkin äänestystilanteissa. Parhaiten tämä toimii, kun moderaattori on fyysisesti kokouspaikalla. Moderaattori myös varmistaa, että etäosallistujat näkevät videokuvaa kokoustilasta, siitä mitä kokoustilassa kulloinkin tapahtuu. Samoin moderaattori toimii etäosallistujien äänenä muistuttaen kokoustilassa olijoita esimerkiksi etäosallistujien puheenvuoropyynnöistä.

Edut osakkaille

Kokoukseen voi osallistua vaikka mökkilaiturilta ja omat mielipiteet ja ajatukset saa tuotua yhtiökokouksen tietoon osallistumispaikasta riippumatta. Mielipiteen voi ilmaista joko puhumalla tai kirjoittamalla – tätä monet osakkaat arvostavat. Hybridikokous mahdollistaa turvallisen, täysipainoisen ja aikatehokkaan osallistumisen yhtiökokoukseen – etänä tai paikan päällä.

Edut taloyhtiölle

Osakkaat tuovat mielipiteensä julki matalammalla kynnyksellä, kun sen voi tehdä myös kirjoittamalla puheenvuoron käyttämisen sijaan. Hallitus ja isännöitsijä voivat keskittyä kokouksen sisältöön ja jättää teknisen osuuden moderaattorille. Taloyhtiö mahdollistaa hybridikokouksella tasavertaisen ja täysipainoisen osallistumisen niin paikan päällä kuin etänä. Kokouksessa voidaan äänestää myös asioista, jotka tulevat esille kokouksen kuluessa – äänestykset sujuvasti tavanomaista suljettua lippuäänestystä nopeammin.

Edut isännöitsijälle

Isännöitsijän ei tarvitse vastata teknisistä järjestelyistä ja kokouspaikalla voi keskittyä kokouksen kulkuun.

Hinnoittelu

Kokouksen moderointi 70 eur/tunti, alkaen 210 euroa. Tarkemmat tiedot ja hinnoittelu esitteessä.

Moderoinnissa käytettäviä välineitä on esitelty erillisessä artikkelissa

Alan asiantuntijoiden kommentteja hybridikokouksista käydään läpi laajassa haastattelussa.