Valitse isännöitsijäksi ystävä, älä vihollista!

Isännöinnistä on mielipide liki kaikilla. Se on aihe, joka ei jätä juuri ketään kylmäksi. Jopa niillä, joiden asuintaloa ei isännöidä, on asiasta näkemys. Ala on viime aikoina saanut negatiivista julkisuutta mm. kartelliepäilyjen ja MOT-ohjelman Isännöitsijä käy kukkarollasi jakson myötä. Isännöitsijän tulisi toimia taloyhtiön toimitusjohtajana ja ajaa taloyhtiön kokonaisetua kaikessa. Näin myös tapahtuu hyvin toimivassa isännöintisuhteessa.

Vastuu isännöinnin toimivuudesta kuuluu hallitukselle. Hallituksella on valta sekä kilpailuttaa että tehdä sopimus toivomansa isännöintiyhtiön kanssa. Mikäli isännöinti ei suju, hallitus voi katsoa peiliin. Hallituksella on sekä mahdollisuus että velvollisuus laittaa asiat sujumaan. 

Suomalaisessa kulttuurissa puolisoa ei valita ansioluettelon perusteella. Ystävätkin valikoituvat fiiliksen mukaan – ne joiden kanssa on hyvä olla ja toimia, pysyvät ystäväpiirissä. Isännöinti on erittäin henkilöpainotteista, näin ollen hinnan tai jonkin muun helposti mitattavan asian sijaan tulisi keskittyä enemmän vastuuisännöitsijään henkilönä. Tietysti kokonaisuuden tulee olla kunnossa eli ei hintaa tai saatavilla olevan palvelun laajuutta voi jättää huomiotta. Ajatus ensisijaisesti hinnan perusteella ostamisesta tulisi kuitenkin siirtää sivuun.

Jos yritys etsii uutta toimitusjohtajaa ja saa muiden hakemusten joukossa erittäin edullisen, mutta kokemattoman tai muutoin taustoiltaan erikoisen hakijan, valitaanko hänet edullisen hinnan perusteella? Ei taatusti valita. Valinta tehdä kokonaisuuden perusteella ja kuukausihinta on siinä on vain yksi seikka muiden joukossa. Taloyhtiöissä isännöinnin kilpailuttamisen tapa on saattanut olla vaikuttamassa siihen, että isännöintisopimuksia on muokattu erillislaskutuksen suuntaan. Tällöin kuukausihinta on edullinen, mutta sisältää kovin vähän asioita. Kun monet asiat ovat erillislaskutettavia ja vieläpä eri tavoin eri isännöintiyhtiöiden välillä, on todellisen kustannuksen hahmottaminen vaikeaa. 

Hyvä isännöitsijä voi säästää oikeilla valinnoilla ja neuvoilla helposti oman vuosikustannuksensa verran kerrostaloyhtiön varoja välinpitämättömään tai osaamattomaan isännöitsijään verrattuna. Mikäli isännöintiä kilpailutettaessa joukko isännöintitoimistoja on arvioidun toteutuvan kustannuksen kannalta lähellä toisiaan, tulisi valinta tehdä ensisijaisesti vastuuisännöitsijästä syntyvän mielikuvan perusteella. Tästä johtuen on välttämätöntä, että hallitus tapaa isännöitsijäehdokkaat ja sopimusta tehdessä myös isännöintiyritys sitoutuu juurikin tietyn henkilön osalta. Tällainen valintaperuste on omiaan hyvän isännöintisuhteen luomiselle. Vaikka isännöinnistä maksettaisiin vähän enemmän kuin halvimmasta tarjolla olleesta vaihtoehdosta, on taloyhtiön etu, että isännöintisuhde on kaikilta osin toimiva. Joissakin tapauksissa isännöinnin kilpailuttamista helpompi vaihtoehto on selvittää olisiko nykyisen isännöintiyhtiön palkkalistoilla isännöitsijää, jonka kanssa henkilösuhteet toimisivat nykytilannetta paremmin.

Hyvän isännöitsijän tulee toimia toimitusjohtajana eikä lainkaan haittaa mikäli henkilösuhteet hallituksen kanssa ovat hyvällä mallilla. Ei isännöitsijän kanssa tarvitse kaveerata vaikka artikkelin otsikko siihen viittaakin. Kaveeraminen on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin halvalla palkatun, viholliselta tuntuvan, henkilön kanssa työskentely.

Kotilo asuntojen konsultointipalvelu auttaa kerrostaloyhtiötä löytämään juuri oikean isännöitsijän.