|

Taloyhtiön isot remontit kannattaa monitavoiteoptimoida

Otsikossa on tarkoituksella sanahirviö. Monitavoiteoptimointi on tietokoneella tehtävä lukuisten eri vaihtoehtojen vertailu siten, että lopputuloksessa saavutetaan halututtuja asioita. Voidaan tavoitella  edullisia käyttökustannuksia, vähäisiä hiilidioksidipäästöjä tai näiden sopivaa yhdistelmää. Vaikka tämä kuulostaisi vaikeasti hahmotettavalta, kannattaa aiheeseen silti tutustua.

Kun kerrostaloyhtiössä ollaan aloittamassa isoa hanketta, yhtiökokous on usein kiinnostunut kuulemaan kuinka monta yritystä kilpailutettiin. Joskus kuullaan kysymys tutkittiinko myös sitä tai tätä vaihtoehtoa tai remontin ohessa tehtävää asiaa. Tämän kysymyksen kanssa aletaan olla jo lähellä kirjoituksen aihetta. Monitavoiteoptimoinnissa ei ole tarkoitus selvittää halvinta toteuttajaa tietylle urakalle. Tarkoitus on tutkia mikä toteutustapojen yhdistelmä on optimaalinen. Tällaista selvitetään aivan liian harvoin. On ymmärrettävää, että taloyhtiön hallitus ei lähde selvittämään kaikkea mahdollista esimerkiksi lämmitysjärjestelmää uudistettaessa. Urakka on valtaisa mikäli se tehdään perinteisesti yhtä asiaa kerrallaan tutkimalla. 

Maalämpöhankkeen yhteydessä ilahduttavan usein tehdään erilaisten skenaarioiden vertailua: pelkkä maalämpö, maalämpö ja kaukolämpö vaiko maalämmön ja poistoilmalämpöpumppujen yhdistelmä. Lämmitysjärjestelmää uudistettaessa on järkevää selvittää mikä lämmöntuottamisen muoto on pitkällä tähtäimellä kustannustehokkain. Aina ei muisteta ajatella vaa’an toista puolta eli energian kuluttamisen vähentämistä. Lämmitysenergiaa tarvitaan vähemmän mikäli eristystä parannetaan. Eristämisen lisäksi voidaan optimoidaan ilmanvaihtoa, jolloin lämmintä ilmaa päästetään vähemmän taivaalle. Mitä vähemmän talon vaipan läpi vuotaa lämpöä, sitä vähemmän lämpöenergiaa tarvitaan. Lisälämmöneristys maksaa, joten senkin kustannustehokkuus tulee selvittää. Saattaa olla kustannustehokkaampaa käyttää uudella edullisemmalla lämmitystavalla enemmän energiaa ja eristää vähemmän. Saattaa myös olla, että ilmanvaihdon tehostamisen ja talon lämpötasapainon optimoinnin jälkeen poistoilman mukana hukataan energiaa niin vähän ettei poistoilmalämpöpumppuun investoiminen ole enää kannattavaa. Ilman tällaisia optimointeja se olisi ollut.

Monimutkaista, eikö totta? Niin on ja siitä syystä tällaista laajaa kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, on todella haastavaa hallita. Monitavoiteoptimointi on keino tutkia kaikenlaisia vaihtoehtoja samanaikaisesti ja erilaisina yhdistelminä. Perinteisin tavoin toimittaessa on pakko jo ennalta rajata vaihtoehtoja, jotta kokonaisuus pysyy hallittavana. Monimuuttuja- tai monitavoiteoptimoinnissa ei tarvitse tehdä kompromissejä. Voidaan selvittää kaikki vaihtoehtoiset tavat. Näistä voidaan vieläpä valita useita erilaisia versioita, esimerkiksi lisälämmöneristämiselle voidaan valita eristyskyvyltään ja kustannuksiltaan erilaisia tapoja. Lopputuloksena saadaan kaikkien tutkittavien vaihtoehtojen kannata optimaalinen ratkaisu. Eikä optimoinnissa tarvitse tyytyä kustannuksien optimointiin. Voidaan optimoida vaikka pitkän aikavälin CO2-päästöjä.

Aiheeseen voit tutustua syvemmin oheisten linkkien kautta. Artikkelin jatko-osassa pääset kuulemaan erään monitavoiteoptimointia tekevän yrityksen, nollaE:n, asiantuntijoiden näkemyksiä.