Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot

Palvelun toimittamisessa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (jatkossa ”KSE”) seuraavin muokkauksin.

  • Palvelun toimittajalla ei ole velvollisuutta säilyttää palvelun toteuttamista varten toimitettua aineistoa palvelun toimittamisen jälkeen (KSE 6.1.3)
  • Kohtaa KSE 8.1.1 b ei noudateta. Koska palvelun toimittaminen alkaa välittömästi tilauksen jälkeen ja palvelu on tilaajan hankkeesta riippumaton palvelu, tilaaja ei voi perua tilausta, vaikka tilaajan hanke peruuntuisi.
  • Kohtia KSE 10.3, 10.4 ja 10.5 ei noudateta. Riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Maksuehdot

Tilaajalla on 14 vuorokauden maksuaika. Maksuaika alkaa palvelun tilaushetkellä. Työn suorittaminen alkaa sen jälkeen, kun tilausvahvistus on pankkitunnuksin allekirjoitettu. Viivästyneestä maksusta peritään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Mikäli palvelun yhteydessä on tilattu kohdekäynti, laskutetaan sen kulut erillään muusta palvelusta ellei erikseen toisin sovita. Kohdekäynti laskutetaan kohdekäynnin jälkeen.

Peruutusehdot

Etämyynnin 14 vuorokauden lakisääteinen peruuttamisaika alkaa palvelun tilaushetkellä. Koska palvelun toimitusaika on yleensä lyhyempi kuin 14 vuorokautta, palvelun peruutusoikeus menetetään sillä hetkellä, kun palvelu on suoritettu kokonaan. Palvelu katsotaan suoritetuksi kokonaan sillä hetkellä, kun raportti toimitetaan tilaajalle.

Vaikka palvelua ei olisi suoritettu peruutushetkellä kokonaan, tilaaja on velvollinen maksamaan palvelun suorittamisesta kohtuullisen korvauksen peruuttamishetkeen asti tehtyjen töiden osalta.

Riita-asioiden ratkaisu

KSE 10.2 mukaisesti erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä. Kuluttajalla on mahdollisuus hakea kuluttaja-asiamieheltä ratkaisua riita-asiassa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston kotisivut: http://www.kkv.fi

Sopimusehdot laadittu 7.10.2023. Viimeisin muutos 15.10.2023.