|

Näkemyksiä sähköautojen latausinfran rakentamisesta kerrostaloyhtiöön

Tällä hetkellä ARA tukee sähköautojen latausinfran rakentamista kerrostaloihin niin paljon, että latausinran suunnitteleminen ja rakentaminen on järkevä investointi mikäli yhtiössä on vähänkin tarvetta. Sähköautojen latausmahdollisuuden rakentaminen näyttää tällä hetkellä tulevaisuuden kestävältä ratkaisulta.

Viimeisimpien rekisteröintitilastojen mukaan sähköautojen ja lataushybridien ensirekisteröintien määrät ovat kasvaneet hurjasti, kun taas bensa tai diesel-autojen ensirekisteröintien määrät ovat vähentyneet vuoden takaisesta. Bensa- ja diesel-autot olivat edelleen selkeä enemmistö yli 80% osuudella kaikista rekisteröinneistä (vuoden 2020 kuukaudet 1-6). Niiden ensirekisteröintien määrä oli kuitenkin 30% pienempi kuin edeltävän vuoden samalla kaudella. Samanaikaisesti sähköautojen sekä ladattavien hybridien ensirekisteröintimäärät kasvoivat 53% prosenttia. Myös kaasuautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi huimasti, 81%. Kaasuautojen kokonaisrekisteröintimäärä on kuitenkin vain 15% lataushybridi- ja täyssähköautojen yhteenlasketusta määrästä. Sähköllä ladattavien autojen määrä kasvoi myös edeltävällä vertailukaudella 1-6/2018 vs. 1-6/2019.

Sähköautojen rekisteröintimäärät 2018-2020.

Huomioitavaa on myös, että vähän myöhemmin, syyskuun tilastossa, 10 eniten rekisteröidyn henkilöautomallin joukkoon mahtuu 2 täyssähköautoa: Volkswagen ID3 sekä Tesla Model 3. Lisäksi TOP10-listalla on automalleja, joista osa on lataushybridejä.

Myös kaasuautot ovat bensiiniä tai dieseliä ympäristöystävällisempi kulkemisen muoto, mutta niiden tankkaamisen tarjoaminen taloyhtiön piha-alueella ei ole tällä hetkellä järkevää. Myös kyseisten autojen määrä on sähköllä ladattaviin nähden paljon pienempi. Sähköllä ladattavien ajoneuvojen määrä lisääntyy niin suurella nopeudella, että lataamisinfran varsin kohtuullinen hankintahinta huomioiden niiden latausmahdollisuuden tarjoaminen voi olla järkevää myös taloyhtiötasolla.

Koska asia on erittäin ajankohtainen monessa taloyhtiössä, on kiinteistöliitto tehnyt aiheesta hyvän oppaan, jossa tarkastellaan mm. latausinfrastuktuurin tarjoamisen lainsäädännöllistä puolta. Taloyhtiöissä on tärkeää toteuttaa kaikki hankkeet siten, että niissä kohdellaan osakkaita yhdenvertaisesti.

Miten tulisi suhtautua taloudelliseen puoleen eli investointiin

Kaikkien taloyhtiöissä tehtävien hankintojen kohdalla tulee miettiä tarkasti näiden hankkeiden taloudellista puolta. Tulee tarkastella ketkä investoinnista hyötyvät ja ketkä siitä joutuvat maksamaan. Voidaan äkkiseltään ajatella, että sähköautojen lataamisen mahdollistaminen ei kuulu taloyhtiön vastuulle, koska kaikilla ei ole sähköautoja. Tällainen johtopäätelmä on kuitenkin äkkinäinen. Taloyhtiöissä on monia asioita, jotka hyödyttävät vain osaa osakkaista. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat taloyhtiön tarjoama pesutupa, autopaikat tai autotallit. Kyseisten palvelujen osalta voidaan ajatella niistä maksettavan käyttökorvauksen kattavan ko. palvelun kustannuksen. Näin ei kuitenkaan tyypillisesti ole. Esimerkiksi autotallien osalta voitaisiin ajatella Helsingin alueella myös mahdollisuutta tarjota autotalleja talon ulkopuolisten käyttöön. Tällöin hintataso olisi järkevää määritellä markkinoiden hintatason mukaisesti eli siten että jokainen talli saadaan vuokrattua siten, että jonoa autopaikoille ei synny. Mikäli taloyhtiön osakkaille tarjotaan autotallia alle tämän markkinahinnan, voidaan ajatella että kaikki yhtiön osakkaat tukevat hintojen erotuksen verran autotallia vuokraavia osakkaita. Autotallit ja pesutuvat ovat taloyhtiön palveluita, joita ollaan totuttu tarjoamaan jo kymmenien vuosien ajan. Näistä harvoin pyydetään vuokralaisilta markkinahintaa eikä tätä pidetä lainkaan ongelmallisena. Näkemykseni mukaan sähköauton latausmahdollisuuden tarjoaminen yhtiön alueella on palvelu osakkaille siinä kuin jokin muukin palvelu. Se voidaan hinnoitella joko markkinahintaisesti tai jollakin muulla hinnoitteluperusteella. 

Mitä voisi tehdä

Autopaikkoja latausmahdollisuksia voidaan lisätä monilla tavoilla. Voidaan asentaa kaikille paikoille latausmahdollisuus tai se voidaan tehdä vain osalle paikoista. Tällä hetkellä ei liene järkevää rakentaa latausmahdollisuutta kaikille paikoille. Latausvalmiuden rakentamisessa merkittävä kustannus tulee kaapeloinnista sekä siihen liittyvistä maansiirtotöistä. Maansiirtotöissä ja kaapeloinnissa taas kaivettavan kuopan pituus ei enää juurikaan lisää kustannuksia. Samoin asennettavien sähköjohtojen paksuuden vaikutus kokonaishintaan on kohtuullisen vähäinen. Näistä seikoista johtuen voisi olla järkevää tehdä latausvalmius useammallekin paikalle. Saattaa olla järkevää asentaa joko kaapelit tai ainakin putkitus eli valmius kaapeleiden lisäämiseen jälkeenpäin ilman kaivuutöitä. Aran myöntämä tuki edellyttää vähintään viiden latauspisteen valmiutta. Valmistelusta ja suunnittelusta, jossa varaudutaan myös isompaan kapasiteettiin on myös mahdollisuus saada tukea vaikka kaikkia valmiuksia ei heti otettaisi käyttöön. 

Koska autopaikoista ollaan totuttu maksamaan, olisi järkevää myös latauspaikoille asettaa jokin kuukausihinta tai käytetyn sähkön määrään liittyvä maksu, jolla katetaan käytetyn sähkön kulujen lisäksi myös investoinnista koituneita kuluja. Näin autopaikoista koituva kustannus kerättäisiin lopulta takaisin niiltä, jotka kyseistä palvelua tosiasiallisesti hyödyntävät.

Mitä jos latauslaitteisto vanhenee heti asentamisen jälkeen?

Sähköautojen latausliitin (Type 2, ”Mennekes” tai Seskon standardissa peruslataus) on standardoitu ja laajasti tuettu kaikkien autovalmistajien osalta. Aikaisemmin mm. japanilaiset käyttivät omanlaistaan latausliitintä, mutta nyt nekin ovat siirtyneet EU-standardin mukaiseen lataustapaan Euroopan markkinoille tuotavissa autoissa. Kotilataukseen sopiva peruslataus on hyvin laajasti tuettu ja se mahdollistaa lataamisen jopa 22kW tehoon asti tämän hetken toteuksissa. Lopullinen latausteho on riippuvainen latauslaitteen lisäksi auton tekniikasta. Type 2 -latausliitin mahdollistaa sekä täyssähköautojen että lataushybridien lataamisen. Kaikki nyt ja muutaman viime vuoden aikana Suomessa saatavilla olleet sähkö- tai lataushybridiautot tukevat peruslatausta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Autopaikkasäännöt kannattaa luoda
Autopaikkojen oikea hinnoittelu – vuokrat joskus liian edullisia