|

Energiansäästötalkoot, osa 4 – Älytermostaatit ja energiansäästöpalvelut

Energiansäästäminen ei ole pikajuoksua vaan maraton, jossa tärkeää on pitää kerrostalon lämpötasapaino kunnossa yli ajan. Ei riitä, että lämpötilat säädetään kertaalleen. Niiden tulee olla järkeviä myös tulevaisuudessa. 

Tämän artikkelisarjan aiemmissa osissa on käyty läpi niin syitä lämpötasapainon seuraamiseen kuin myös käytännön toimenpiteitä. Nyt keskitytään teknologian mahdollisuuksiin. Teknologia mahdollistaa asioiden jatkuvan seuraamisen.

osa 1: Kerrostalot ovat liian lämpimiä

osa 2: Yleiset tilat

osa 3: Huoneistot

Fidelixin automaatiojärjestlemän yhteydessä käytettävä näyttöyksikkö, joka mittaa myös huonelämpötilaa sekä näyttää talon yhteisen ulkolämpötila-anturin näyttämää.

Etenkin isojen remonttien yhteydessä kannattaa huomioida myös lämpötilan seuraamiseen liittyvät asiat. Lainsäädäntö edellyttää vesimittareiden asentamisen linjasaneerauksen yhteydessä. Tässä kohdin kannattaa miettiä voisiko myös lämpötilan seuraamisen yhdistää samaan laitteistoon. Vesimittarien asentamisen yhteydessä on mahdollista asentaa huoneistokohtainen näyttö, jossa omaa vedenkulutusta voidaan seurata. Tällainen järjestelmä mahdollistaa yleensä tietojen keräämisen kaikkien huoneistojen osalta keskitetysti yhteen paikaan – automaatiojärjestelmän keskusnäytölle tai pilvipalveluun. Mikäli vesimittareiden laitteistotoimittajalla on tarjolla näyttöyksikkö, jossa on lämpötila-anturi, saadaan samalla koottua myös huoneistojen lämpötilatiedot yhteen paikkaan. Tätä tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää talon lämpötasapainon seuraamisessa. Viereisessä kuvassa on esimerkki kotimaisen Fidelixin taloautomaatiojärjestelmään kytkeytyvästä näytöstä, jossa vedenkulutuksen lisäksi nähdään ulkoilman ja huoneiston lämpötila. Ulkoilman lämpötila tulee kaikille taloyhtiön näytöille yhdeltä yhteiseltä, talon lämmityksen ohjaamisessa käytettävältä anturilta. 

Mikä tahansa taloyhtiön hallinnassa oleva laitteisto tarvitsee jatkuvaa ylläpitoa. Huoltoyhtiön tai isännöitsijän tulee seurata tilannetta vähintään vuosittain, jotta mistään teknisestä ratkaisusta on käytännön hyötyä. Tämä on osaltaan ollut luomassa otollista maaperää erilaisille palveluna ostettaville tuotteille. Myös lämmityksen säästöä voi ostaa kuukausimaksulla. Koska yksikään osakeyhtiö ei lähtökohtaisesti harjoita hyväntekeväisyyttä, on säästölupausten takana aina aito säästämisen mahdollisuus. Jos tietyllä kuukausimaksulla luvataan yhtiölle koituvan jopa taloudellista säästöä, tarkoittaa se käytännössä sitä, että säästöä syntyy reilusti enemmän ja suuri osuus säästöstä kuluu palvelun kuukausimaksuun. Tällainen palvelu voi silti olla taloyhtiölle kannattava mikäli vaihtoehtoisena ratkaisuna on kertaalleen tehtävä lämmitysjärjestelmän perussäätö ja sen jälkeen asian unohtaminen kymmenen tai jopa kahdenkymmenen vuoden ajaksi. Palvelulupauksissa perustellaan säästöä sillä, että järjestelmällä vältetään ylilämmittämistä. Tämän palvelulupauksen taloyhtiö voi toteuttaa myös itse. Se edellyttää aktiivisuutta hallitukselta, isännöitsijältä tai huoltoyhtiöltä. Tämä aktiivisuus on kuitenkin tehdyn työn arvoista. Jos sen varaan on mahdollista perustaa yhtiö, on samalla työmäärällä mahdollista saavuttaa myös isännöisijän tai huoltoyhtiön tekemänä säästöä – ja luultavasti taloyhtiölle jää enemmän säästöön.

Oumanin järjestelmän huonelämpötila-anturi.

Perinteisillä lämmitysjärjestelmätoimittajillakin on olemassa älyratkaisuja, joissa esim. osaan huoneistoista tuodaan lämpötilamittaus, jota käytetään talon lämpötilanteen tarkkailussa. Kuvassa on Oumanin järjestelmään kytkeytyvä lämpötilan seurantayksikkö, joka mahdollistaa melko pienellä investoinnilla seurannan ilman merkittävää palveluntarjoajalle maksamista.

Otsikossa kummitteleva sana älytermostaatti voi tarkoittaa monenlaista, mutta perusajatuksena on termostaatti, jossa on enemmän toimintoja kuin pelkässä lämpötilakytkimessä. Tavanomainen patterin termostaatti on yksinkertaistettuna lämpötilan mukaan säätyvä kytkin. Kun lämpötila ylittää tietyn arvon, suljetaan veden virtaus patterissa. Kun lämpötila laskee raja-arvon alle, avataan virtaus uudestaan ja patteri rupeaa lämpenemään. Älytermostaatti voi reagoida esim. äkillisiin lämpötilan muutoksiin ja näin havaita tuulettamisen. Kun lämpötila termostaatin kohdalla laskee äkillisesti, termostaatti ei kytkekään lämmitystä päälle. Lämmitys aloitetaan vasta tuulettamisen päätyttyä mikäli sille vielä sen jälkeen on tarvetta. Älytermostaatti voi tehdä myös paljon muuta, se voi olla yhteydessä esim. internetin yli palveluntarjoajan pilveen, jossa voidaan tehdä vielä älykkäämpiä toimintoja. Yksi mahdollisuus ovat erilaiset puhelimen tai web-sivun kautta tehtävät huoneistokohtaiset ajastukset. Lämpötilaa voidaan esim. vähentää yön tai lomien ajaksi. Ja jokainen taloyhtiön asukas voi tehdä näitä säätöjä itse. Mikäli asukkaat ovat tietoisia tällaisen järjestelmän mahdollisuuksista, voi asumismukavuuden lisääntyminen tai saavutettu extra-säästö tehdä jopa kuukausimaksullisen palvelun käyttämisen aidosti kannattavaksi. Täyden hyödyn saavuttaminen edellyttää kuitenkin melkoista aktiivisuutta niin hallitukselta tiedottamisen merkeissä, kuin käyttäjiltä ominaisuuksien käyttämisessä.

Lue myös

Taloyhtiöasiantuntijan mukaan moni taloyhtiö voisi helpolla keinolla vähentää energiakulutustaan