|

Energiansäästötalkoot, osa 3 – Huoneistojen lämpötila

Oma koti on todella henkilökohtainen. Niin on myös oman kodin lämpötila. Kun kerrostaloyhtiössä aloitetaan puhuminen energian säästämisestä ja samassa yhteydessä esiintyy huoneiston lämpötila, kannattaa toimia kieli keskellä suuta. Tarpeetonta lämmittämistä esiintyy kerrostaloissa niin paljon, että aiheen arkuudesta huolimatta huoneistojen lämpötilaan kannattaa kiinnittää huomiota. Tämän artikkelisarjan ensimmäisessä osassa on pidempi pohjustus aiheeseen.

Tiedottaminen on välttämätöntä

Kerrostaloasukkaana vain oman huoneiston lämpötilaan on mahdollista ottaa kantaa. Tästä johtuen huoneistojen lämpötiloihin voidaan puuttua vain hallituksen toimesta. Mikäli epäilet oman kerrostalosi olevan liian lämpöinen, kannattaa avata keskustelu asiasta hallituksen edustajien tai isännöitsijän kanssa – ehkä jopa molempien.

Kun hallitus on tietoinen asiasta ja haluaa tarkistaa kerrostalon lämpötilanteen, on aiheen henkilökohtaisuudesta johtuen syytä aloittaa tiedottamisella. Asukkaille on hyvä antaa aikaa ja ottaa heidät mukaan projektiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa – heti, kun ajatus lämmitykseen liittyvistä asioista herää. 

Tilannekuva mittauksia tekemällä

Mikäli talon lämpötasapaino on pahasti pielessä, tämä saattaa paljastua jo muutamissa huoneistoissa tehdyillä mittauksilla. Tällöin mittaamiseen riittää kädessä pidettävä mittari, jolla esimerkiksi huoltomies käy keräämässä lämpötilatiedot muutamista huoneistoista.

Parhaan kuvan lämpötiloista saa tallettamalla lämpötiloja usean päivän ajalta useista huoneistoista. Kuvan esimerkissä mittaukset on tehty käyttäen viittä lämpötiloja tallentavaa laitetta. Yksi näistä mittasi myös ulkolämpötilaa erillisen pitkän kaapelin päässä olevan irtoanturin avulla. Kattavan kokonaiskuvan saa, kun mittareiden paikkoja vaihdetaan muutamien päivien välein.

Esimerkki lämpötiloja jatkuvasti tallentavan anturin mittaustuloksista.

Mikäli hallituksessa (tai talon asukkaissa) on vähänkin harrastuneisuutta, voi taloyhtiö hyvin hankkia mittaamiseen soveltuvia laitteita. Hyviä lämpötilaloggereita saa useilta eri toimittajilta alle sadan euron kappalehintaan. Muutaman sadan euron investoinnilla saatetaan tulevina vuosina tehdä tuhansien eurojen säästöjä. Ilman tietoa talon nykytilasta ovat kaikki päätökset enemmän tai vähemmän arvauksia.

Muutokset tehdään kootusti koko taloon

Mikäli lämpötilaerot huoneistojen välillä ovat isoja, on luultavasti aiheellista tehdä koko taloa koskeva lämmitysjärjestelmän perussäätö. Samassa yhteydessä on usein järkevää vaihtaa pattereiden venttiilit eli ne termostaattien alla olevat veden virtausta säätävät osat. Yritykset, jotka perussäätöjä tekevät osaavat suositella järkeviä samalla tehtäviä toimenpiteitä. Mikäli edellisestä lämmitysjärjestelmän perussäädöstä on kulunut aikaa yli 15 vuotta, se on aiheellista tehdä joka tapauksessa.

Vaikka lämmitysjärjestelmän perussäätö olisi tehty hiljattain, voi koko talon lämpötila olla silti liian korkea. Tällöin lämmönjakohuoneessa tehtävillä lämmityskäyrän muutoksilla saadaan tehtyä koko taloa koskevia muutoksia. Tähän voidaan ottaa mukaan se yritys, joka suunnitteli lämmitysjärjestelmän perussäädön. Säädöt tehdään yleensä tietyillä perusoletuksilla eikä lopputulos välttämättä ole kerralla valmis. Hyvinkin tehtyä säätöä on mahdollista parantaa lämmityskaudella tehtävillä tarkentavilla mittauksilla. Tällaisista tarkentavista mittauksista voidaan sopia jo lämmityksensäätöprojektin alussa. Kun pakkaskaudella toimitetaan mittaustietoja todellisesta tilanteesta lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen suunnittelun tehneelle yritykselle, on heidän mahdollista tarkentaa esisäätöarvoja mittaustulosten perusteella. Jotta mittauksista tulisi patteriventtiilien esisäätöarvoja ajatellen hyödyllisiä, tulisi mittaukset tehdä lämmityskaudella termostaatit pattereista irrotettuina.

Myös ilmavuodot ja muut ongelmat on ensin selvitettävä

Mikäli talon lämpötila on korkea tai osassa huoneistoja on selvästi lämpöisempää kuin toisissa, voi tämä olla myös oire jostakin muusta. Rakenteiden ilmavuodot aiheuttavat vedontunnetta, jota voidaan kompensoida lämpötilaa nostamalla. Mikäli tällaisessa tilanteessa tiputetaan huoneistojen lämpötilaa, muuttuu asuminen epämiellyttäväksi. Ennen muutostöitä tulee siis aina kuulla asukkaita. Artikkelin alussa oli kuva tiedotteesta, jossa viitattiin kyselylomakkeeseen. Ilmavuotoihin liittyvä asukaskysely on aina syytä tehdä lämpötiloihin liittyvän projektin alussa.

Monivaiheinen projekti maksaa itsensä

Tässä artikkelissa oli vain pintaraapaisu niihin toimiin, joita tarvitaan huoneistojen lämpötilaa optimoitaessa. Koska lämmittäminen on yksi isoimmista kerrostalon kuluista, kannattaa asiaan paneutua. Sopivan lämpöisessä talossa on mukava asua. Kun talon ylilämmittäminen lopetetaan, säästyy myös euroja.

Artikkelisarjan muut osat

osa 1: Kerrostalot ovat liian lämpimiä

osa 2: Yleiset tilat

osa 4: Teknologian hyödyntäminen