Autopaikkojen oikea hinnoittelu – vuokrat joskus liian edullisia

Monissa kerrostaloyhtiöissä on autopaikkoja vähemmän kuin kiinnostuneita käyttäjiä. Varsinkin autotallien kohdalla tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Aina kun autopaikkoja jonotetaan, tulisi miettiä millä perustein autopaikkoja halutaan jakaa. Hyvin edulliset, ikuisen vuokraoikeuden autopaikat eivät välttämättä toteuta yhdenvertaisuusperiaatetta.

Oikea hinnoittelu

Usein kuultu peruste autopaikkojen hinnan pitämiselle ennallaan on keinottelun välttäminen tai sen korostaminen, ettei autopaikoilla ole tarkoituskaan tehdä voittoa. Kerrostalo ei ole liikeyritys ja näin ollen sen ei tosiaan ole tarkoitus tuottaa voittoa. Alihintaiset parkkipaikat tarkoittavat kuitenkin sitä, että muut asukkaat maksavat autopaikan haltijoiden maksettavaksi kuuluvia kuluja. Mikäli autopaikat ovat lämpimiä autotalleja, on hyvin luultavaa, että muut asukkaat kompensoivat niiden kuluja. Autotallien lämmittämisen lisäksi autotalleja ja niihin liittyviä asioita kunnostetaan sekä osana isoja remontteja että ihan erillään. Kaikki nämä kulut tulisi pystyä kattamaan autotalleista perittävällä vuokralla (tai osakepaikkojen tapauksessa hoitovastikkeella). 

Kuluttajahintaindeksi vuosimuutos heinäkuusta heinäkuuhun

Inflaatio on yli 20 vuotta pysynyt kohtuullisena, alta 4%:n tasolla. Heinäkuun 2022 inflaatiolukema on kuitenkin aivan toista luokkaa. Viimeistään tämän, 8%:n tasolla olevan vuosimuutoksen pitäisi kevään yhtiökokouksissa johtaa myös autopaikkojen hintojen tarkasteluun. Tuolloin ei välttämättä riitä kuluttajahintojen vuosimuutoksen mukainen korotus – samalla tulee tehdä tasokorjaus, jolla mahdollisesti jo vuosia liian edullisena ollut vuokra nostetaan oikealle tasolle.

Kenellä tulisi olla autopaikka?

Jokaisessa taloyhtiössä tulee pohtia millä perustein autopaikkoja jaetaan ja millä perusteilla niiden vuokraamista saa jatkaa. Etenkin autotalleja saatetaan käyttää myös muuhun kuin siihen mihin ne on tarkoitettu. Taloyhtiön kannalta kyseessä on asukkaalle tarjottava palvelu. Tämän palvelun perimmäinen tavoite on tarjota säilytystila autoa käyttävälle asukkaalle. Autotallin ei siis tulisi olla ensisijaisesti varasto, vaan käyttöauton säilyttämiseen tarkoitettu tila. Tämä voidaan huomioida myös autopaikkasäännöissä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Autopaikkasäännöt kannattaa luoda