Autopaikkasäännöt kannattaa luoda

Monissa kerrostaloyhtiöissä on autopaikkoja vähemmän kuin kiinnostuneita käyttäjiä. Varsinkin autotallien kohdalla tämä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Aina kun autopaikkoja jonotetaan, tulisi miettiä millä perustein autopaikkoja halutaan jakaa. Hyvin edulliset, ikuisen vuokraoikeuden autopaikat eivät välttämättä toteuta yhdenvertaisuusperiaatetta.

Autopaikkojen jakoperusteet tulee pohtia tarkoin ja tämä pohdinta kannattaa kirjoittaa sääntöjen muotoon. Säännöt on syytä hyväksyttää yhtiökokouksessa, tällöin niistä tulee talon yhteinen tahtotila. Autopaikkasäännöissä on monta pohdittavaa näkökulmaa. Pohdintaa helpottaa valmiin pohjan käyttäminen. Kotilo asunnot tarjoaa oheiset autotallisäännöt vapaaseen käyttöön. Nämä on noin 2010-luvulla tarkistutettu Kiinteistöliiton lakineuvonnalla, jolloin ainakaan isoja asiavirheitä säännöissä ei ollut. Vaikka osa sisällöstä tulee suoraan laista, on näitäkin kirjattu selkeyden vuoksi sääntöihin.

Esimerkki autotallisäännöistä 

 1. Autotalleja vuokrataan talossa asuville osakkeenomistajille tai sijoittajaosakkaiden vuokralaisille yksi talli huoneistoa kohden.
 2. Jos talleja on vuokraamatta, voi huoneistoa kohden vuokrata lisätallin.
 3. Lisätallista joutuu luopumaan yhden (1) kuukauden kuluessa isännöitsijän ilmoituksesta, jos autopaikkaa haluaa talon asukas, jonka huoneistoa kohden ei vielä ole vuokralla yhtään autopaikkaa.
 4. Isännöitsijä ylläpitää autotallien jonotuslistaa. Autotallit vuokrataan jonotusjärjestyksessä. Autotallin hakijalla on oikeus saada tietoonsa edellään olevien hakijoiden nimet.
 5. Autotalli ei siirry huoneiston mukana toiselle asukkaalle.
 6. Autotalli ei siirry sijoittajaosakkaan vuokralaisen vaihtuessa uudelle vuokralaiselle.
 7. Autotallin haltija ei saa siirtää tallin vuokra- tai hallintaoikeutta edelleen.
 8. Autotallin vuokra päätetään vuosittain yhtiökokouksessa.
 9. Autotalli on tarkoitettu auton paikoitusta varten, ei varastoksi.
 10. Autotallissa voi auton lisäksi säilyttää muutakin moottoriajoneuvoa.
 11. Autotallissa säilytettävän auton tulee olla tosiasiallisessa käytössä. Lisäksi auton käyttöoikeuden omaavalla henkilöllä tulee olla ajo-oikeus autoon (mm. ajokortti) ja hänen tulee asua siinä huoneistossa, jossa asuvalle talli on vuokrattu.
 12. Tallin vuokraan sisältyy kohtuullinen sähkönkäyttö (alle 150 kWh/vuosi). Kulutuksen ylittäessä edellämainitun, laskutetaan vuokralaiselta vuosittain sähkönkulutus yhtiölle koituneen kulun mukaisesti mukaanlukien kohtuullisen käytön osuus. Yhtiöllä on oikeus laskuttaa myös lyhyemmissä jaksoissa. Tarkistusjakson ollessa alle vuoden mittainen suhteutetaan kohtuukäyttö kyseiseen jaksoon.
 13. Sairastuminen, matka, ajokortin väliaikainen menettäminen tai muu ei-pysyväisluonteinen este auton käyttämiselle ei ole peruste autotallin vuokrasopimuksen irtisanomiselle. Yli 3 kuukautta jatkuneen esteen jälkeen hallitus voi kuitenkin päättää vuokralaista kuultuaan irtisanomisesta vuokrasopimuksessa sovittua irtisanomisaikaa noudattaen.
 14. Näiden sääntöjen rikkominen johtaa autotallin vuokraoikeuden menettämiseen. Tällöin vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi (Liikehuoneiston vuokralaki §48, kohta 7). Tarvittaessa yhtiön hallitus tulkitsee sääntöjen soveltamista tapauskohtaisesti. Autotallien vuokraamisessa noudatetaan näitä ohjeita ja lainsäädännöstä tulevia määräyksiä. Vuokrauksesta tehdään kirjallinen vuokrasopimus.
Aiheeseen liittyvät artikkelit:

Autopaikkojen oikea hinnoittelu – vuokrat joskus liian edullisia