Aurinkopaneelit taloyhtiössä – osa 1, historia ja tulevaisuus

Eräs Kotilo asuntojen seuraaja piti aiempia taloteknisiä artikkeleita ehkä hieman pinnallisina. Tällä kertaa sukellamme syvään päätyyn ja teemme aurinkopaneelijärjestelmän kannattavuuslaskelman todelliseen kohteeseen. Tarkoitus on, että tämän artikkelisarjan jälkeen pystyt itsekin tekemään saman. Aloitamme kuitenkin taustatiedoista kuten aiemminkin. 

Aurinkopaneelien houkuttelevuus kasvaa jatkuvasti

Energiakriisi Euroopassa on vaikuttanut myös Suomessa käytettävän sähkön hintaan. Energian hinta nousi alkuvuodesta selvästi yleistä inflaatiota enemmän. Tämä paransi aurinkopaneelien kannattavuutta aivan huikeasti – ainakin hetkellisesti. Inflaation kehitykseen voi tutustua tarkemmin kuvissa, joissa on esitetty sekä Euroopan että Suomen kannalta yleisen inflaation lisäksi asumiseen ja energiakustannuksiin liittyvän inflaation kehitys 25 vuoden ajalta. 

No alt text provided for this image
Kokonaisinflaatio Euroalueella sekä Suomessa 25 vuoden aikajaksolla.

Seuraavassa tarkastellaan inflaatiota jaoteltuina eri osa-alueisiin. Jaottelu on marraskuulta 2022 sekä kesäkuulta 2023. Ympyröidyissä tolpissa on mukana muitakin asumisen kustannuksiin liittyviä komponentteja kuin energian hinta. *1)

No alt text provided for this image
Inflaatio Suomessa marraskuussa 2022 sekä kesäkuussa 2023 eri osa-alueisiin jaettuna.

Sähkön ja lämmitysenergian inflaatio on edelleen korkealla tasolla vaikka asumisen kustannuksien kasvu kokonaisuutena on pienentynyt loppuvuoden 2022 tilanteesta.

No alt text provided for this image
Asumisen inflaation osakomponentit kesäkuussa 2023.

Sähkön keskimääräinen pörssihinta Suomessa on noudattanut samankaltaista trendiä kuin inflaatio, mutta muutos on ollut vielä monin verroin voimakkaampi. Seuraavassa kuvaajassa näkyy noin 2000 kWh vuodessa kuluttavan kerrostaloasukkaan toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen hintataso vuodesta 2006 alkaen. Sähkön hinta moninkertaistui lyhyessä ajassa vaikkakin isoin piikki on jo takana. Pitkän ajan mediaanitaso on ollut 8 senttiä / kWh ja artikkelin kirjoittamisen hetkellä toistaiseksi voimassa olevat sopimushinnat ovat palanneet lähelle pidemmän aikavälin tavanomaista, vähän yli 10 senttiin / kWh. Huippuhinnat kävivät yli 40 sentissä. Kuvaajassa ei ole mukana sähkön siirtohintaa. *2)

No alt text provided for this image
Toistaiseksi voimassaolevan sähkösopimuksen hinta kWh kohti kerrostaloasukkaalle, jonka kulutus on 2000 kWh vuodessa.

Vaikka jätettäisiin huomiotta kasvanut energian hinta, aurinkopaneelien houkuttelevuus kasvaa niiden hintojen laskiessa. 50-vuoden jaksolla tarkasteltuna aurinkopaneelin hinta tuotettua wattia kohden on jatkuvasti laskenut *3).

No alt text provided for this image
Aurinkopaneeleilla tuotetun energian hintakehitys 1970-luvulta tähän päivään.

Vaikka suurimmat absoluuttiset laskut ovatkin takana, ennustetaan hintakehityksen edelleen jatkuvan samansuuntaisena. *4) Tuotetun sähköenergian kustannuksen arvioidaan puolittuvan nykyisestä seuraavan noin 30 vuoden aikana. Tällöin aurinkoenergia on edullisempaa kuin monet muut energiantuotantomuodot, jopa tuulienergiaa edullisempaa. Kyseinen kuvaaja ei ihan suoraan päde Suomen olosuhteissa, mutta antaa suuntaa tulevalle kehitykselle. Vaikka aurinkopaneeleihin ei vielä investoi, niiden kehitystä kannattaa jatkuvasti seurata.

No alt text provided for this image
Auringolla tuotettavan energian kustannuksen arvioidaan edelleen laskevan.

Mitkä tekijät vaikuttavat aurinkopaneelien kannattavuuteen?

Aurinkopaneeleilla tuotettavan sähkön kannattavuuteen vaikuttaa moni muukin asia kuin niillä tuotettavan energian ja vaihtoehtoisen, energiayhtiöltä ostettavan sähkön hinnoittelu. Paneelien sijoittelun lisäksi merkityksellistä on kerrostaloyhtiössä tarvittavan sähköenergian määrä eri vuodenaikoina ja jopa eri vuorokaudenaikoina. Tällä hetkellä ei ole taloudellisesti kannattavaa varastoida energiaa, joten energia tulee hyödyntää sen syntyhetkellä. Mikäli taloyhtiö ei pysty käyttämään kaikkea tuotettua energiaa, ylijäämä voidaan myydä sähköyhtiölle. Taloyhtiön kannalta ylijäämän myyminen ei ole yhtä kannattavaa kuin energian käyttäminen itse. Itse käytettynä hyödyksi voidaan laskea sähkön ostohinta ja siirtohinta sekä niihin liittyvät verot. Ylijäämän myymisestä hyödyksi jää vain sähkön hinta, joka sekin on myydessä pienempi kuin ostosähkön hinta.

Tietysti myös maantieteellinen sijainti on tärkeä tekijä, mutta kerrostalon tapauksessa tästä ei ole mielekästä keskustella, sijaintia on melkoisen haastavaa vaihtaa. Jäljelle jää sen tutkiminen, voidaanko aurinkopaneelit asentaa kerrostalossa sellaiseen kohtaan, johon aurinko paistaa ilman esteitä ja sopivassa kulmassa. 

Artikkelisarjan seuraavassa osiossa paneudutaan asiaan tarkemmin Vantaalla sijaitsevaa kerrostaloa esimerkkinä käyttäen.

Lähteet

  1. Euroopan keskuspankki 
  2. Energiavirasto
  3. IEA:n kuvaaja aurinkoenergialla tuotetun hinnan kehityksestä
  4. PV Magazine -lehden artikkeli